Aktualitity:

Dárečky pro nové děti

Děti, které nemohly přijít osobně k zápisu do mateřské školy, si mohou od 11.5.2021 vybrat dárek pověšený na plotě u vchodu do areálu MŠ.

Uzavření MŠ

Po dohodě se zřizovatelem bude mateřská škola uzavřena o hlavních prázdninách od 1.7. do 31.7.2021. V této době múžete umístit své dítě do MŠ Smetanova a to na základě podané žádosti p. ředitelce J.Holečkové do 4.6.2021. Přihlášku si můžete vyzvednout ve své třídě nebo u vedoucí ŠJ.

Zápis do MŠ na školní rok 2021/22 se uskuteční od 2.5. do 12.5.2021 bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Žádost o přijetí, evidenční list potvrzený dětským lékařem/ ke stažení na www.mstylova.cz/ a kopii rodného listu doručte do mateřské školy tímto způsobem: datovou schránkou, poštou nebo osobně do poštovní schránky v zalepené obálce označené zápis. Tiskopisy k zápisu si můžete také vyzvednout z plastových obálek umístěných na vrátkách MŠ. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webové stránce školy/ www.mstylova.cz/ a na úřední desce MŠ v pondělí 24.5.2021. Na seznamu nemohou být napsaná jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Rodiče si je mohou telefonicky vyžádat / tel: 376528727/ od pondělí 24.5.2021. Zveřejněním seznamu je považováno za vyhovění žádosti, rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se již neposílá. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno ve středu 2.6.2021 od 8.00 do 12.00h.

Prosíme všechny, kteří vstupují do objektů mateřské školy, aby dodržovali zvýšená hygienická opatření, nosili respirátory, dezinfikovali si ruce a zbytečně se neshlukovaly v šatnách dětí. Děkujeme za pochopení.

Mateřská škola přechází na bezpečnostní otevírání vchodových dveří pomocí čipů. Rodiče si zakoupí čipy /max 2 do rodiny, po dohodě možno i přiobjednat/ u svých třídních učitelek / 1 čip á 100,- Kč/ a po té bude budova zavřená a otevírat ji budete sami pomocí čipu. Po ukončení docházky dítěte do MŠ čipy vrátíte a bude vám vrácena i záloha 100,- Kč á 1 čip. V případě ztráty čipu nahlaste neprodleně tuto skutečnost třídní učitelce.

Výběr stravného za duben a školného na květen(snížená úplata)

V týdnu od 17.5. do 21.5. v kanceláři vedoucí ŠJ

Platby v bankách proběhnou 18.5. 2021

Děkujeme za včasné platby.

 

Naše paní kuchařky se snaží zpestřit dětem jídelníček novými kulinářskými nápady a to podle zásad zdravé výživy. Ukázky si můžete prohlédnout ve fotogalerii / např.pomazánka z červené řepy,avokáda, dýňová polévka, sýrová pizza s oreganem,domácí pudink se smajlíky, nový čaj "jahodový polibek" od firmy Oxalis a pod./

 

  • Od pondělí 23.10.2017 můžete používat při komunikaci s učitelkami ve třídě svého dítěte a především i k omlouvání nepřítomnosti dítěte v MŠ e-mailové adresy:

1.trida@mstylova.cz, 2.trida@mstylova.cz, 3.trida@mstylova.cz,

4.trida@mstylova.cz, 5.trida@mstylova.cz, 6.trida@mstylova.cz

  • Mateřská škola je přihlášena do projektu: " Celé Česko čte dětem" a navázala úzkou spolupráci s Městskou knihovnou.O chystaných akcích budete informováni ve svých třídách.

" Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu!"

  • V novém školním roce 2020/2021 bude placení stravného a školného v naší MŠ prováděno bezhotovostní a hotovostní platbou. Prosím rodiče nových dětí, pokud budete platit bezhotovostní platbou (inkaso),aby jste si zavedli příkaz k povolení inkasa ve své bance.
  • Číslo účtu příjemce platby(MŠ Tylova) 78-2782470267/0100
  • Pouze v pondělí je Vašemu dítěti odhlášeno stravné pokud nepřijde a není omluveno v MŠ
  • Strava v mateřské škole je určena k okamžité spotřebě!!!
  • Na výlety pořádané MŠ je zajištěno pro Vaše děti stravování a pitný režim po celý den.