Aktualitity:  SEZNAM ČÍSEL PŘIJATÝCH DĚTÍ


 • Mateřská škola bude uzavřena o hlavních prázdninách v době od 1.7. do 31.7.2019. V této době můžete své dítě umístit do MŠ Smetanova a to na základě písemné přihlášky p. ředitelce J.Holečkové do 15.5.2019. Tiskopis přihlášky si můžete vyzvednout u ředitelky MŠ nebo v kanceláři ŠJ.
 • Naše paní kuchařky se snaží zpestřit dětem jídelníček novýni kulinářskými nápady a to podle zásad zdravé výživy. Ukázky si můžete prohlédnout ve fotogalerii / např.pomazánka z červené řepy, dýňová polévka, sýrová pizza s oreganem,domácí pudink se smajlíky, nový čaj "jahodový polibek" od firmy Oxalis a pod./
 • Od pondělí 23.10.2017 můžete používat při komunikaci s učitelkami ve třídě svého dítěte a především i k omlouvání nepřítomnosti dítěte v MŠ e-mailové adresy:

1.trida@mstylova.cz, 2.trida@mstylova.cz, 3.trida@mstylova.cz,

4.trida@mstylova.cz, 5.trida@mstylova.cz, 6.trida@mstylova.cz

 • Mateřská škola je přihlášena do projektu: " Celé Česko čte dětem" a navázala úzkou spolupráci s Městskou knihovnou.O chystaných akcích budete informováni ve svých třídách.

" Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu!"

 • V novém školním roce 2019/2020 bude placení stravného a školného v naší MŠ prováděno bezhotovostní a hotovostní platbou. Prosím rodiče nových dětí, pokud budete platit bezhotovostní platbou (inkaso),aby jste si zavedli příkaz k povolení inkasa ve své bance.
 • Číslo účtu příjemce platby(MŠ Tylova) 78-2782470267/0100
 • Školné (září 2019) nových přijatých dětí , bude vybíráno na začátku září 2019
 • Od 1.9. 2019 dochází ke zdražení stravného pro děti v MŠ (rozpis finančního limitu na stránce školní jídelna)
 • Prosím o zaplacení stravného (květen) a školného (červen2019)!
 • v týdnu od  17.6. do 21.6. (7.00 - 15.30 hodin) v kanceláři vedoucí ŠJ (hospodářský pavilon)
 • platby v bankách pondělí 17.6. 2019
 • stravné za červen a školné za srpen (červenec MŠ uzavřena) bude vybíráno v srpnu (od 12.8. do 16.8.). Děkuji za včasné zaplacení.
 • Pouze v pondělí je Vašemu dítěti odhlášeno stravné pokud nepřijde a není omluveno v MŠ
 • Na výlety pořádané MŠ je zajištěno pro Vaše děti stravování a pitný režim po celý den.