Aktualitity:

 

SEZNAM ČÍSEL PŘIJATÝCH DĚTÍ 2020

 

Od 25.5.2020 budou v mateřské škole otevřeny všechny třídy bez omezení. Je však nutné dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:

 • do mateřské školy přivádět pouze zdravé děti
 • zakrytí úst a nosu, odstupy 2m / děti a pedagogičtí pracovníci nemusí mít v prostorách školy roušku/
 • zvýšená hygiena / časté mytí rukou, každodenní dezinfekce povrchů a prostor školy i zahrady/
 • dezinfekce rukou při příchodu do MŠ
 • zákonní zástupci podepíší čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin
 • pokud se objeví u dítěte horečka, kašel, dušnost bude umístěno do izolace, kontaktováni zákonní zástupci s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.
 • školní stravování bude v běžné podobě se zvýšenou měrou hygienických pravidel

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na web. str. školy a na úřední desce MŠ v pondělí 25.5.2020. Na seznamu nemohou být jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Rodiče si je od 25.5.2020 telefonicky vyžádají / tel.č. 376528727/. Zveřejněním seznamu čísel je považováno za vyhovění žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno ve středu 3.6.2020 od 8.00 do 12.00h v ředitelně MŠ.

Od počátku roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné.

Mateřská škola bude uzavřena o hlavních prázdninách od 1.8. do 31.8.2020. V této době můžete své dítě umístit do MŠ Smetanova a to na základě přihlášky, kterou podáte p.ředitelce J.Holečkové do MŠ Smetanova do 5.6.2020. Tiskopisy přihlášek si můžete vyzvednout v plastových deskách na vrátkách u vchodu do areálu MŠ nebo u vedoucí školního stravování.

Zdůvodu uzavření bazénu nebyl dokončen kurz plavání. Zbývající 4 hodiny si může rodič se svým dítětem vybrat jako volné vstupné /platí do konce roku 2020/. Stačí nahlásit v recepci jméno dítěte a mateřskou školu.

Vážení rodiče,

 

výběr stravného (květen)a školného (červen)

v týdnu od 15.6. do 19.6. již v kanceláři ŠJ  7. - 16. hodin

Děkuji za pochopení a klidné dny.

Platby v bankách 15.6. 2020.

 

 

 

Od 4.5. omlouvání dětí den předem, režim odhlášení stravného dle vnitřního řádu ŠJ!!!!

 

Naše paní kuchařky se snaží zpestřit dětem jídelníček novými kulinářskými nápady a to podle zásad zdravé výživy. Ukázky si můžete prohlédnout ve fotogalerii / např.pomazánka z červené řepy,avokáda, dýňová polévka, sýrová pizza s oreganem,domácí pudink se smajlíky, nový čaj "jahodový polibek" od firmy Oxalis a pod./

 • Od pondělí 23.10.2017 můžete používat při komunikaci s učitelkami ve třídě svého dítěte a především i k omlouvání nepřítomnosti dítěte v MŠ e-mailové adresy:

1.trida@mstylova.cz, 2.trida@mstylova.cz, 3.trida@mstylova.cz,

4.trida@mstylova.cz, 5.trida@mstylova.cz, 6.trida@mstylova.cz

 • Mateřská škola je přihlášena do projektu: " Celé Česko čte dětem" a navázala úzkou spolupráci s Městskou knihovnou.O chystaných akcích budete informováni ve svých třídách.

" Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout? Čtěme dětem! Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu!"

 • V novém školním roce 2020/2021 bude placení stravného a školného v naší MŠ prováděno bezhotovostní a hotovostní platbou. Prosím rodiče nových dětí, pokud budete platit bezhotovostní platbou (inkaso),aby jste si zavedli příkaz k povolení inkasa ve své bance.
 • Číslo účtu příjemce platby(MŠ Tylova) 78-2782470267/0100
 • Pouze v pondělí je Vašemu dítěti odhlášeno stravné pokud nepřijde a není omluveno v MŠ
 • Strava v mateřské škole je určena k okamžité spotřebě!!!
 • Na výlety pořádané MŠ je zajištěno pro Vaše děti stravování a pitný režim po celý den.